Sunday, 30 September 2012

Contoh Format RPH DST&TMK

Format Rancangan Pengajaran Harian DST

Mata Pelajaran & Kelas:

Tema /Topik:

Masa:
Waktu (minit)
Standard Pembelajaran: 
Kod sahaja
Objektif Pembelajaran:

Aktiviti P&P:

EMK:
Kreativiti & Inovasi, Keusahawanan dan TMK (elemen EMK yg diberi penekanan) serta Bahasa, Sains & Teknologi, Patriotisme, Pend. Alam Sekitar dan Nilai Murni (elemen EMK sedia ada)
Bahan Bantu Belajar:

Penilaian P&P:

Refleksi:
  1. Nyatakan bil. murid yg capai & tidak capai objektif p&p
  2. Tindakan susulan (pemulihan/pengukuhan & pengayaan)
Perincian Aktiviti p&p:
Format Rancangan Pengajaran Harian TMK

Mata Pelajaran & Kelas:
DST
Tema /Topik:
Penggunaan jari pada papan kekunci
Masa:
60 minit
Standard Pembelajaran: 
1.1, 2.1, 2.2
Objektif Pembelajaran:
Pada akhir pengajaran dan pembelajaran, murid dapat :
1. Meletakkan kedudukan jari dengan betul pada kekunci rumah di papan kekunci  dengan menaip semula teks yang diberi.
2. Menggunakan kekunci anak panah, Caps Lock dan Shift  untuk menukar  teks yang telah dihasilkan berdasarkan arahan guru.
Aktiviti P&P:
1. Menyesuaikan kedudukan jari dengan betul pada
    kekunci rumah di papan kekunci .
2. Menggunakan kekunci anak panah, Caps Lock dan
    Shift  untuk mengubah suai teks .
EMK:
Kreativiti , Bahasa
Bahan Bantu Belajar:
Buku Teks, KomputerNo comments:

Post a Comment